Strandweg 165 | 3891 AK  Zeewolde | 036 523 6075

Huisregels

 1. Roken is alleen buiten toegestaan. Sigaretten en/of sigaren dienen gedoofd te worden in de daarvoor bestemde asbakken.
 2. Wij schenken geen alcoholische dranken, aan personen jonger dan 18 jaar (NIX18)
 3. Zowel binnen als buiten op het terras is het verplicht een shirt te dragen.
 4. Gasten die zich niet gedragen en overlast veroorzaken zullen hiervoor gewaarschuwd worden. Indien nodig, schenken wij geen alcoholische dranken meer. Houdt de overlast aan, dan zal de directie of de manager de gast(en) verzoeken KaapFlevo te verlaten.
 5. Parkeren mag uitsluitend op het parkeerterrein. In de berm langs de Strandweg geldt een parkeerverbod, we willen u hier graag op attenderen.
 6. Het plaatsen van een tent mag, alleen in overleg met de directie. Er wordt een extra huurprijs berekend afhankelijk van de grootte en de duur van plaatsing van de tent. Eventuele beschadigingen zijn voor eigen rekening.
 7. Confetti, rijst, rozenblaadjes e.d. mogen niet gestrooid worden. Met gas gevulde ballonnen mogen niet binnen in KaapFlevo worden losgelaten. Het oplaten van wensballonnen buiten, is verboden.
 8. Decoratie aanbrengen in en om KaapFlevo kan, maar altijd in overleg. Alle aangebrachte decoractie dient dezelfde avond ook weer verwijderd te worden. Het is niet toegestaan om spijkers, punaises of plakband te gebruiken. Dit geldt voor zowel binnen als buiten.
 9. Muziek buiten mag, mits niet versterkt. Muziek binnen mag versterkt. Bij gesloten deuren mag de muziek binnen tot 00.00 uur niet de grens van 90 decibel overschrijden. Na 00.00 uur is het maximum toegestane 85 decibel. De muziek dient altijd over onze professionele geluidsinstallatie te gaan. KaapFlevo behoudt ten alle tijde het recht zelf het geluidsniveau aan te passen, ook al is de muziek ingehuurd door gasten.
 10. Gebruik van rookmachines is niet toegestaan.
 11. Indien de gasten het pand verlaten dient dit in alle rust te gebeuren, i.v.m. de omwonenden.
 12. Vuurwerk afsteken zonder vergunning is verboden.
 13. Na afloop van een bezoek, dienen alle door u (of uw gasten) meegenomen eigendommen meegenomen te worden. De directie is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen.
 14. Wij vertrouwen erop dat u al uw gasten op de hoogte brengt van onze huisregels.
 15. Wij vragen een aanbetaling van minimaal 10% op het vooraf besproken feest. Bij betaling is de boeking definitief. Het restbedrag dient te worden betaald na ontvangst van de factuur.
 16. Een optie voor een trouwpartij is vier weken geldig, een optie voor een feest/partij twee weken.
 17. Elke gast bij KaapFlevo dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatie bewijs.

NB:
Wanneer onze huisregels niet worden nageleefd, of wanneer er klachten zijn van omwonenden, zullen wij de politie inschakelen en zijn wij verplicht uw contactgegevens door te geven. Eventuele extra kosten, welke ontstaan door het niet naleven van de huisregels, zullen bij u in rekening gebracht worden.